Hlavní menu
Home
Aktuálně
Bonsaje
Bonsai Sumiko
Doplňkové rostliny
Kaligrafie a sumie
Keramika
Pěstování
Suiseki
Techniky
Tvarování
Chrámy a zahrady
Zprávičky

Program na rok 2011 konečně na světě. Podrobnosti v horním menu.
 
Reklama
Advertisement
Advertisement
 
Keramika raku II.
Napsal Čestmír Sosnovec   
Neděle, 25 květen 2008
 

Pokračování článku a keramice raku je věnováno technologii této atraktivní techniky

Keramika raku II.

Technologie výpalu Amerického raku

 

Raku výpal je jedinečným prostředkem učení se přírodních zákonitostí výpalu. Je nejen technologií, která umožňuje takříkajíc být u toho, ale současně je také technikou, která nám řekne mnoho o procesu výpalu, vzhledu plamene za různých teplot, reakci glazur - oxidů na redukční či oxidační prostředí. Celá řada keramiků s touto technologií experimentovala a experimentuje, zkouší se různé materiály, úpravy, povrchy....

 

Nezapomeňte že znalost technologií má cesty otevírat a ne nás svazovat - uskutečňujte své nápady, i níže popsané technologie jsou výsledkem mnoha experimentů. Zapojte se do nich i vy.

PEC

 

Pec, kterou chceme úspěšně použít k tomuto pálení, by měla splňovat dvě hlavní podmínky. Měla by dosáhnout teploty nejméně 1 015° C (zadaná teplota se liší na základě použitých glazur nebo jiné dekorace) a měla by umožňovat rychlé a bezpečné vyjmutí žhavých kusů.

 

 

PÁLENÍ

 

Je nezbytně nutné, aby glazury nanesené na přežehnutý střep dostatečně vyschly. Obvykle se kusy dávají na pec v průběhu jejího pálení, aby se přebytečná voda odpařila a kusy se tak předehřály. Čas k dosažení teploty záleží individuálně na každé peci. Otvorem v peci je třeba sledovat stav glazur. V momentě, kdy se glazury vyhladí a povrch je lesklý, jsou glazury připravené natolik, aby bylo možno pec otevřít.

 

!!! Dbejte na bezpečnost práce s ohněm, nezapomínejte ani na minutu, že kusy, které vytahujete z pece mají teplotu kolo 1000°C. Požívejte ochranné rukavice, vhodné nástroje na vyjmutí kusů z pece a ochranou masku!!!!

 

Po otevření pece následuje několik možností dalších postupů a experimentům je v této fázi cesta otevřena. .....

 

.....popis mě známých technik výpalu

 

Zakuřování patin a listrů

 

Výrobky, které jsou určeny pro zakuřování a glazuru-patinu (matná glazura) je vhodné zahladit kovovou cidlinou nebo vyleštit, popřípadě použít engobu či terru sigillatu. Tento proces se provádí hlavně z důvodu snadnějšího ošetření kusu po výpalu voskem, aby kresba ohně zůstala zachována. U lesklých listrových glazur tento efekt není nutný, ale velice esteticky přívětivá je například kombinace povrchu ošetřeného terrou sigillatou (a možno i patinou) a části povrchu naglazovanou listrem.

 

 

Glazury určené k zakuřování je nutno co nejrychleji přenést do redukční komory (plechový kýbl s víkem) naplněné hořlavým materiálem (noviny, listí, piliny, tráva, slupky, atd.). Po vzplanutí ohně je nutné komoru zavřít. V mnoha případech se doporučuje redukční komoru po nějaké době zase otevřít, nechat oheň znovu vzplát (zreoxidovat) a zase zavřít. Obvykle se vzory vzniknuté zakouřením prezervují rychlým zchlazením vodou.

RECEPTURY

 

Patiny

 

Aligator

Gerstley Borate

4 díly

Kostní popel

2 díly

Znělec

1 díl

Uhličitan měďnatý

1 díl

 

 

Dry lithium raku / matná lithná glazura

Křemen

55

Oxid Lithný

30

Kaolin

14

Bentonit

3

Uhličitan měďnatý

3

 

 

Listry

 

Egyptian Blue / Egyptská modrá

Uhličitan sodný

30,5

Uhličitan lithný

8,5

Kaolin

22,5

Křemen

38,5

Oxid mědi černý

2,5

Bentonit

1

 

 

Crackle glazes / Krakelové glazury

 

Výrobky s Krakelovou glazurou určené k popraskání a k zakuřování prasklin je vhodné po vyndání z pece nastříkat vodou a teprve posléze pomalu přenést do redukční komory. Vzniklé krakle je nutno dobře zaredukovat (zakouřit)

 

RECEPTURY

 

White crackle

Gerstly Borate

80

Nepheline syenite

20

Ultrox

5-10%

 

White crackle II

Gerstly Borate

80

Cornwall stone

20

Oxid cíničitý

2-8%

 

 

White crackle III.

Raku frita

80

Nepheline syenite

20

Ultrox (zirkon silikát) nebo oxid cíničitý

5-10%

 

 

Horse hair / Raku koňské žíně

 

Pro tento efekt se výrobky většinou leští a vypalují na nižší teplotu než bývá u raku obvyklé a to z důvodu zachování lesku vyleštěné terry sigillaty. Ze zkušenosti vím, že lze tento efekt provádět samozřejmě i při normálních raku teplotách. Historicky je vedena debata zda tato diverzní raku technika má ještě cokoliv společného s raku. Bylo dokonce publikováno několik prací na téma historie této techniky, které poukazovali na archeologické nálezy a dokazovali původ této techniky v keramice indiánů jihozápadu USA.  Možná by měla tato technologie díky takovéto prokázané historii šanci na stejný úspěch v Čechách jako americké raku s japonskou pověstí.

 

Na kusy pro horse hair techniku se v koženém stavu nanáší terra sigillata, ta se pak dále leští. Přežah se provádí také na nižší teplotu cca 900°C. Po vyjmuti z raku pece odstavíme výrobek stranou a pomalu na ně přikládáme žíně z koňské oháňky, které po shořeni vytvoří černou vlasovou dekoraci. Žíně je nutno přikládat v malém množství. Kusy je nutno po zchladnuti pečlivě očistit a je i vhodné vzhled prezervovat pomocí tekutého vosku nebo oleje na ošetření dřeva a vyleštit. Nejlépe několikrát za sebou.

 

Halo efekt / Aureola efekt

 

Na kusy určené k zdobení halo efektem se nanese bíloá engoba nebo bílá terra sigillata (keramici praktikují obě varianty - po i před přežahem) a zdobí se štětcem (není podmínka) dekorací (50g oxidu železa + 50g oxidu mědi). Tyto kusy je nutné přenést do redukční komory co nejrychleji a po vzplanutí ohně ji zavřít a cca 10 sekund počkat. Znovu redukční komoru otevřít a uvidíme-li vznikající „halo efect", což je v podstatě bílá aura okolo dekorace, je nutné kus co nejrychleji přesunout do vody (postříkat vodou) a tím proces zastavit.

 

Naked raku / Odhalené raku

 

Tato technika pracuje také většinou s kusy jež jsou leštěné, naengobované,  či je na ně nanesena terra sigillata. Po přežahu je na ně nanesena další engoba a někdy na engobu i glazura.

Tento proces je poměrně náročný na vychytání si teplotní roztažnosti engoby vzhledem k používané hlíně a často vyžaduje řadu dlouhých experimentů k dosažení požadovaného vzhledu.

Engoba nanesená na kus po přežahu musí totiž po výpalu raku jít odstranit.

 

Postup I.

 

Na přežahnutý kus se nanese opadávající engoba a skrz tu se nakreslí motiv, který má být na výsledném kusu černý. Po výpalu se engoba odstraní a pouze prokreslené zůstává černé - zakouřené v redukci, ostatní je barvy hlíny.

 

Postup II.

Na přežahnutý kus se nanese opadávající engoba a na tu pak krakelovací glazura. Jak glazura při přenosu z pece pokrakluje, kraky se zabarví v redukci kouřem a zčernají. Po vytažení se engoba i s glazurou opět odstraní.

 

„V zájmu raku nic nevyžaduj, nic neočekávej, neplánuj, buď si jistý změnou. Nauč se přijmout jiná řešení a preferuj hru intuice". Tato věta pocházející z úst keramika Paula Soldnera (jeden  z prvních keramiků  zodpovědných za přeměnu a vývoj raku) je vhodným vodítkem pro to aby se nám výpal stal nejen prostředkem k vyjádření, ale také zábavou a činností, která nás obohatí.

 

 

Jen skrze vytrvání, soustředění a opakování máme šanci porozumět procesu v němž se pod vlivem našich zkušeností a úmyslu suroviny mění v něco co žije vlastním životem, se kterým se seznamujeme, komunikujeme a přátelíme až do konečné fáze.

 

 

 

 

 

Slovníček pojmů

 

Terra sigillata

Terra sigillata znamená "zatavená země" a touto technikou byly tvořeny především nádoby s matným povrchovým leskem, černě malované v Řecku a červenohnědě v Římě, doplněné figurálními motivy.  Výroba terra sigillaty byla po dlouhou dobu zapomenutým tajemstvím. Většina technologií dnes používá proces rozmělňování ve vodě, který vede k usazení větších částic na dně. Velmi jemné prachové částečky však zůstanou obsaženy ve zbytku vody. Ty jsou poté vysáty a stává se z nich terra sigillata. Různých postupů a osobních receptů keramiků je mnoho - toto je jeden z nich: Rozmícháme 1díl suchého plastického jílu (např. přírodně plastické červenice) ve 2-4 dílech dešťové nebo destilované vody. Dobře rozmixujeme a necháme přes noc odstát, druhý den zase dobře rozmixujeme (cca 15 minut) a takto pokračujeme několik dalších dní. Poté přelijeme do průhledné, vysoké a úzké nádoby. Přidáme 7g vodního skla na 1 l směsy a necháme odstát v klidu cca 24 hodin. Poté je směs rozdělena na 2-3 viditelné vrstvy. Odsajeme pomocí hadice (s nádobou nehýbáme) vrchní vrstvu (hustoty odtučněného mléka) - to je Terra sigillata. Nasávání sigillaty přerušíme v okamžiku, jakmile začne hadice nasávat hustější vrstvu. Pokud použijete jíl světlé barvy (např. Ball clay) je dále možno sigillatu obarvit průmyslově vyrobenými barvítky nebo oxidy kovů. K docílení lesklého povrchu je vhodné jemným smirkovým papírem nejprve přebrousit povrch výrobku, terru sigilatu nanést postřikem a poté jí ještě vyleštit. Teplota výpalu by neměla přesáhnout 1220°C (optimální je okolo 1000°C), jelikož při vyšší teplotě již strácí na lesku.

na lesku.


   

Komentáře uživatelů  
 

Průměrné hodnocení

 

Zobraz 3 z 3 komentářů

Práce s recepturami II.

Napsal: Miroslava Randová () v 29-05-2008 06:41

Práce s recepturami II.

Napsal: Miroslava Randová v 29-05-2008 06:41

(V případě Ultroxu je opravdu nutné dát pozor na jeho množství v glazuře, pokud by byl uveden ve větším množství [často pak nebude poslední a bude bez %] nebude již dopl. oxidem, ale základní složkou. U receptur, jejichž součet HLAVNÍCH SUROVIN netvoří 100 – součet je například 130(čehokoliv)a k tomu je uvedeno 5-10% barvících oxidů je třeba počítat 5-10% ze 130. (130čehokoliv je pro nás pak 100% a 5% poté bude 6,5čehokoliv).Vzhledem v obrovskému množství receptur (internet) nebude toto pravidlo platit bez vyjímky. Všechny glazury je nutné vyzkoušet na naší hlíně a poté dle potřeby upravit

 

» Nahlásit tento komentář adminovi

Práce s recepturami.

Napsal: Miroslava Randová () v 29-05-2008 06:32

Práce s recepturami.

Napsal: Miroslava Randová v 29-05-2008 06:32

Dobrá připomínka, děkuji. 
Receptury jsou často uváděny celé v procentech nebo část surovin bez uvedení jednotky a k tomu další oxidy v procentech. Podíváme li se na recepturu je nutné nejprve oddělit tzv. základní glazuru (bez zabarvujících nebo jinak vzhled modifikujících oxidů – nejčastěji oxidy mědi, kobaltu, titanu, cínu, zirkonu atd.), poté je dobré si spočítat zda součet surovin tvořících základní glazuru je 100 nebo jiné číslo. V našem případě 80 Raku frita + 20 Nepheline syenite tvoří 100(jednotky čehokoli) a k tomu přidáme 5-10% Ultroxu. .....pokračování v dalším komentáři.

 

» Nahlásit tento komentář adminovi

receptury...

Napsal: Jiří Svačina () v 27-05-2008 20:50

receptury...

Napsal: Jiří Svačina v 27-05-2008 20:50

Raku frita 80,Nephelin syenit 20, Ultrox 5-10%. Dohromady tedy snad 100 gramů a k tomu 5 až 10 procent, nebo 105 až 110 procent ? Můžete laskavě ty receptury uvést v gramech nebo se při součtu vejít do 100 procent aby to bylo možné navážit ...

 

» Nahlásit tento komentář adminovi

Zobraz 3 z 3 komentářůVložte svůj komentář
Jméno
E-mail
Titulek  
Komentář
 
Zbývající znaky: 600
   Upozornit na další komentáře
  Mathguard security question:
QHK     X    
 T  O  9 3  59E
3GE  687  2UQ   
7   Y   7  M5G
W13      1   
   
   mXcomment 1.0.7 © 2007-2019 - visualclinic.fr
License Creative Commons - Some rights reserved
< Předch.   Další >
webdesign: POCÍTACOVÁ ŠKOLA - Mgr. Martin Groulík